חירבה סיקה

בראשית נובמבר 1948 נכנסה החטיבה למשלטים המקיפים את כיס פלוג'ה, כדי להדק את המצור על המצרים, מתוך חשש שהמצרים הנצורים ינסו לפרוץ לכוון הר חברון.

החטיבה עסקה במניעת הסתננות אל הכיס כדי למנוע הספקה ואמצעי לחימה לנצורים ומניעת הסתננות של אנשי צבא ותושבי הכיס אל מחוץ לכיס. יחידות החטיבה עסקו בסיורים אינטנסיביים ומארבים רבים, שהניבו תוצאות מרשימות של תפיסת אמצעי לחימה, מסתננים והספקה, בעיקר מרצועת עזה והר חברון.

פלוגה אחת התמקמה בכפר דואימה, דרומית מזרחית לבית ג'וברין, לכוון חברון (כיום מושב אמציה).

בעת פעולה של סיור אלים, בכוח של מחלקה מוגברת עם אלמנטים של סיירי הגדוד, ביום 20.12.48 , לעבר חירבת סיקה (דרומית מזרחית מדואימה), נתקלה המחלקה בכוח אויב עדיף של עשרות רבות של מקומיים. התנהל קרב קשה במשך כל שעות היום, בתנאי שטח עדיפים של האויב ורק עם רדת החשיכה, עם בוא תגבורת, הצליחה המחלקה להיחלץ לאחר שהסבה אבדות כבדות לאויב.

בקרב הזה איבדנו שלושה לוחמים.