מצבת הנשק בתש"ח

הנשקכמותכמות תחמושתסוג תחמושתהערות
מרגמות "35102פצצות
מרגמות 52 מ"מ362,903פצצות
מק"בים (שוורצלוזה)829,625כדורים
מקלעים3039,230כדוריםבעיקר "ברן"
תתי-מקלע298155,023כדוריםבעיקר "סטן"
רובים24929,533כדוריםאנגליים, פולניים וגרמניים
רימוני יד2,078
סה"כ מקלעים, תמ"תים ורובים577