מצבת הנשק בתש"ח

הנשק כמות כמות תחמושת סוג תחמושת הערות
מרגמות "3 5 102 פצצות
מרגמות 52 מ"מ 36 2,903 פצצות
מק"בים (שוורצלוזה) 8 29,625 כדורים
מקלעים 30 39,230 כדורים בעיקר "ברן"
תתי-מקלע 298 155,023 כדורים בעיקר "סטן"
רובים 249 29,533 כדורים אנגליים, פולניים וגרמניים
רימוני יד 2,078
סה"כ מקלעים, תמ"תים ורובים 577